You Are Here:

Zamet Budowa Maszyn Inc.

83 Zagórska Street
42-680 Tarnowskie Góry
Polska

Secretary of Board
Tel: +48 32 284 13 70
Fax: +48 32 284 15 65
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marketing Department
Tel: +48 32 39 28 595
Fax: +48 32 284 13 18
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huta ZYGMUNT Department in Bytom
1 Fabryczna Street
41-909 Bytom
Tel. +48 32 283 17 48-50
Fax. +48 32 283 17 47

Rejestr: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS: 0000289560
REGON: 273892780, NIP: 645-21-46-461
Kapitał zakładowy: 28.443.000 PLN w całości opłacony.

PKO Bank Polski Centrum Korporacyjne w Sosnowcu
1. PLN: 71 1020 2498 0000 8902 0373 6600
2.EUR: IBAN: PL 19 1020 2498 0000 8202 0373 6618
SWIFT: BPKOPLPW