Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Informujemy, że od dnia 07 lutego 2020 roku skład Zarządu Zamet Budowa Maszyn S.A. jest następujący:

1) Prezes Zarządu                 – Pan Artur Jeziorowski

2) Wiceprezes Zarządu                 – Pan Adrian Smeja

3) Wiceprezes Zarządu                 – Pan Jacek Miera

Zarząd ZAMET Budowa Maszyn S.A. został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2020 r. oraz 06.02.2020 r.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść