zamet

monostal

industry

Energia elektryczna

ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. jako Przedsiębiorstwo Energetyczne posiada koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej ważną do 11 sierpnia 2024 r.

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza
polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców znajdujących się w:

  • Tarnowskich Górach na terenie byłych Zakładów Mechanicznych „ZAMET” i Ośrodka Wypoczynku Świątecznego – ‚Pniowiec”.
  • Bytomiu na terenie byłej Huty ‚Zygmunt” za pomocą sieci dystrybucyjnych o napięciu 20kV, 6kV oraz o niskim napięciu.

Z dniem 14 października 2016r firma nasza została przez Urząd Regulacji Energetyki wyznaczona
z urzędu na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018r Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora Systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Wskaźniki jakościowe 2018
Zobacz
Sprzedawca zobowiązany 2018
Zobacz
Taryfa dla ZBM S.A. od 08.02.2018
Zobacz
GUD Zamet Budowa Maszyn S.A.
Zobacz
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 2017
Zobacz
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ZBM S.A.
Zobacz
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł I 2019
Zobacz
Umowa kompleksowa o świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej
Zobacz

up
Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść