zamet

monostal

industry

Energia elektryczna

ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. jako Przedsiębiorstwo Energetyczne posiada koncesję na obrót i dystrybucję energii elektrycznej ważną do 11 sierpnia 2024 r.

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza
polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców znajdujących się w:

  • Tarnowskich Górach na terenie byłych Zakładów Mechanicznych „ZAMET” i Ośrodka Wypoczynku Świątecznego – ‚Pniowiec”.
  • Bytomiu na terenie byłej Huty ‚Zygmunt” za pomocą sieci dystrybucyjnych o napięciu 20kV, 6kV oraz o niskim napięciu.

Z dniem 14 października 2016r firma nasza została przez Urząd Regulacji Energetyki wyznaczona
z urzędu na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018r Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora Systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Wskaźniki jakościowe 2018
Zobacz
Sprzedawca zobowiązany 2018
Zobacz
Taryfa dla ZBM S.A. od 08.02.2018
Zobacz
GUD Zamet Budowa Maszyn S.A.
Zobacz
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ZBM S.A.
Zobacz
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł I 2019
Zobacz
Umowa kompleksowa o świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej
Zobacz
IRIESD Zamet Budowa Maszyn SA
Zobacz
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł II 2019
Zobacz

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść