Twoja aktualna pozycja:

Dział Logistyki Zamet Budowa Maszyn S.A. realizując powierzone zadania zapewnia, że zakupione materiały mające istotny wpływ na procesy realizacji oraz jakość wyrobu finalnego, spełniają wszystkie wymagania klienta.

Zakupione materiały każdorazowo poddawane są kontroli jakościowej.

Weryfikacja zgodności z ustalonymi wymogami jest przeprowadzana zgodnie z procedurami zapisanymi w Księdze Systemu Zarządzania Jakością.

W przypadkach szczególnych istnieje możliwość przeprowadzenia badań weryfikujących w certyfikowanych laboratoriach.