Twoja aktualna pozycja:

Strategia rozwoju Zamet Budowa Maszyn S.A. zawiera cele i zadania przewidziane do realizacji w najbliższych latach.

Główne cele wyznaczone przez Zarząd Spółki przedstawiają się następująco:

  1. Utrzymanie pozycji znaczącego producenta nowoczesnych maszyn i specjalistycznych konstrukcji.
  2. Dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie urządzeń dla przemysłu.
  3. Pozyskiwanie rynków zagranicznych oraz dywersyfikacja działalności w oparciu o posiadane umiejętności.
  4. Zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  5. Racjonalizacja zarządzania:
    • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
    • wdrażanie zasad budżetowania i controllingu produkcji.