Twoja aktualna pozycja:

NOWNI PAŃSTWO

ZAMET BUDOWA MASZYN jako Przedsiębiorstwo Energetyczne posiada koncesję na obrót

i dystrybucję energii elektrycznej ważną do 11 sierpnia 2024r.

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza

polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców znajdujących się w:

1) Tarnowskich Górach na terenie byłych Zakładów Mechanicznych "ZAMET"

   i Ośrodka Wypoczynku Świątecznego- 'Pniowiec".

2) Bytomiu na terenie byłej Huty 'Zygmunt"

za pomocą sieci dystrybucyjnych o napięciu 20 kV,  6kV oraz o niskim napięciu.

 

Z dniem 14 października 2016r firma nasza została przez Urząd Regulacji Energetyki wyznaczona

z urzędu na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018r Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze

działania operatora Systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.

z siedzibą w Tarnowskich Górach.

  

Umowa kompleksowa o świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej

Taryfa dla ZBM S.A. od 01.08.2016

Taryfa dla ZBM S.A. od 08.02.2018

Cena energii elektrycznej 2016

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ZBM S.A.

Wskaźniki jakościowe 2017

Wskaźniki jakościowe 2018

GUD Zamet Budowa Maszyn S.A.

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł II 2017

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla żródeł III 2017 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł IV 2017

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł I 2018

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł II 2018

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł III 2018

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł IV 2018

Karta aktualizacji nr 1/2017 

Raport z Karty Aktualizacji nr1_2017

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 2017

Sprzedawca zobowiązany 2018