Twoja aktualna pozycja:

"Zamet Budowa Maszyn" posiada bardzo duży potencjał wytwórczy i doświadczoną kadrę pracowników zgromadzoną w zakładzie produkcyjnym w Tarnowskich Górach.

Park maszynowy stanowią w większości obrabiarki sterowane numerycznie oraz obrabiarki ciężkie (tokarki, wiertarko-frezarki płytowe, frezarki bramowe).

Ciężar obrabianych wielkogabarytowych elementów może dochodzić do 150 ton, które to elementy można transportować suwnicami o maksymalnym pojedynczym udźwigu 100T, lub dwiema suwnicami Q=100T przy użyciu trawersy. Dodatkowo dysponujemy suwnicami nad każdym ze stanowisk obróbczo-montażowych, o maksymalnych udźwigach jednostkowych pomiędzy 5T a 100T.

Firma dysponuje nowoczesnymi technologiami spawalniczymi umożliwiającymi wykonywanie odpowiedzialnych konstrukcji spawanych, odpowiadających wysokim wymaganiom przepisów odbiorczych, również zagranicznych.

Potwierdzeniem tego są posiadane dopuszczenia: Świadectwo Kwalifikacyjne dla I Grupy Zakładów Dużych nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Wielkie Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez GSI SLV – Duisburg w klasie E.

MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE
"ZAMET - BUDOWA MASZYN" S.A.


OBRÓBKA MECHANICZNA

Obróbka wytaczarska:
Wiertarko-frezarki typu "Skoda" z czytnikiem optycznym
maksymalne rozjazdy:
oś X 12.500 mm
oś Y 4.000 mm
oś Z 1.600 mm
oś W 400 mm
maksymalne ciężary:
na płycie 100.000 kg
możliwość obróbki z głowicy kątowej:
maksymalny wysuw 1.400 mm
dokładność pozycjonowania 0,02 mm
klasa dokładności obróbki IT 7
klasa chropowatości Ra=2,5-1,25
Centra obróbcze typu “Sirius” sterowane numerycznie z możliwością interpolacji liniowej i kołowej
maksymalne rozjazdy:
oś X 3.000 mm
oś Y 1.600 mm
oś Z 1.200 mm
maksymalny ciężar detalu 4.000 kg
dokładność pozycjonowania 0,01 mm
klasa dokładności obróbki IT 7
klasa chropowatości Ra=1,25
maksymalna średnica wytaczanego otworu O320 mm

Obróbka frezerska:
Frezarki bramowe typu “Waldrich” sterowana numerycznie
Frezarki bramowe typu “Line” sterowana numerycznie
Centrum obróbcze typu “Argus” sterowane numerycznie
ww. obrabiarki posiadają możliwość interpolacji liniowej i kołowej
maksymalne rozjazdy:
oś X 16.000 mm
oś Y 4.500 mm
oś Z 1.200 mm
oś W 3.500 mm
maksymalne gabaryty przedmiotu 16.000 x 4.500 x 4.000 mm
maksymalny ciężar (ze względu na nośność suwnicy) 100.000 kg
możliwość obróbki z głowicy kątowej:
maksymalny przesuw 1.200 mm
dokładność pozycjonowania 0,01 mm
klasa dokładności obróbki IT 7
klasa chropowatości Ra=2,5-1,25
Wiertarko-frezarki typu KC 4, KC 6 sterowane numerycznie,
bez możliwości interpolacji liniowej i kołowej
maksymalne rozjazdy:
oś X 3.000 mm
oś Y 1.800 mm
oś Z 390 mm
oś W 860 mm
dokładność pozycjonowania 0,01 mm
klasa dokładności obróbki IT 7
klasa chropowatości Ra=2,5-1,25
maksymalny ciężar detalu 10.000 kg

Obróbka tokarska:
Tokarki konwencjonalne ciężkie typu “Skoda”, SUT 315, SUT 200
Tokarki konwencjonalne małe, średnie i ciężkie
maksymalne gabaryty obrabianych przedmiotów:
średnica przedmiotu nad łożem O3.150 mm
średnica przedmiotu nad suportem O2.650 mm
długość przedmiotu L=15.000 mm
maksymalny ciężar obrabianego detalu 100.000 kg
możliwość toczenia stożków za pomocą kopiału
możliwość szlifowania szlifierką suportową
możliwość nacinania gwintów, skok 1-400 mm
możliwość podparcia w lunecie w zakresie min. 300 mm do max. 2.300 mm
dokładność pozycjonowania 0,05 mm
klasa dokładności obróbki:
przy toczeniu IT 8
przy szlifowaniu IT 6
klasa chropowatości Ra=2,5-0,63
Tokarki karuzelowe
maksymalne gabaryty przedmiotu:
średnica O5.000 mm
wysokość 2.500 mm
maksymalny ciężar przedmiotu
ze względu na nośność suwnicy 50.000 kg
dokładność pozycjonowania 0,05 mm
klasa dokładności obróbki IT 8
klasa chropowatości Ra=1,25

Obróbka kół zębatych:
Frezarki obwiedniowe
Koła zębate walcowe:
zakres modułów 1-20 w klasie dokładności 8
wg PN i chropowatości Ra = 2,5-5
zakres modułów 20-40 w klasie dokładności 10
wg PN i chropowatości Ra = 5
maksymalna średnica koła O5.400
max. długość uzębienia 1.500 mm przy ß= 0°
max. kąt pochylenia linii zębów ß= 45°
kąt przyporu ?= 20° (?= 30°)
Dłutownice typu "Fellows" do kół zębatych walcowych:
maksymalny nacinany moduł 12
maksymalna średnica O 1.250 mm
maksymalna długość uzębienia 170 mm
maksymalna wysokość detalu ß = 0°, 240 mm
kąt przyporu ? = 20° (? = 30°)
Szlifierki obwiedniowe do uzębień walcowych “Niles”
Szlifowanie uzębień:
Moduł 3-16
kąt przyporu ?= 20°
maksymalna średnica O800 mm
maksymalna szerokość uzębienia przy ß= 0°, 240 mm
maksymalny kąt pochylenia linii zębów ßß= 45°
odległość kłów min. 300 mm - max. 800 mm
klasa dokładności 8 wg PN
Strugarka „Sunderland” do uzębień daszkowych
maksymalna średnica O2.130 mm
minimalna średnica 60 mm
maksymalna szerokość obrabianego koła 508 mm
moduł 3-16
kąt pochylenia zęba (stały) 30°
Strugarka do kół zębatych stożkowych o zębach prostych firmy Oerlikon
maksymalna średnica podziałowa (w zależności od położenia) 1250-1600 mm
moduł 6-30
maksymalna szerokość uzębienia 270 mm
maksymalna długość tworzącej stożka 730 mm
Szlifierki:
kłowe
maksymalna średnica przedmiotu O1.524 mm
maksymalna długość przedmiotu 10.360 mm
do płaszczyzn
maksymalna szerokość stołu 400 mm
maksymalna długość szlifowania 1000 mm
maksymalna wysokość detalu 300 mm

Wiercenie i honowanie rur:
wiertarko-honownica TMT30/80
średnice wewnętrzne:
wiercenie O100-430 mm
honowanie O100-500 mm
długość 800-7500 mm
maksymalna średnica nad łożem O800 mm

OBRÓBKA CIEPLNA

Stosowane technologie obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej elementów maszyn i urządzeń

Hartowanie w oleju
Grzanie w atmosferach regulowanych lub bez atmosfery
Gabaryty detali:
maksymalna długość 2.138 mm
maksymalna średnica O1.220 mm
maksymalny ciężar 2.000 kg

Hartowanie w wodzie
Grzanie w atmosferach regulowanych
Gabaryty detali:
maksymalna długość 2.138 mm
maksymalna średnica O1.220 mm
maksymalny ciężar 2.000 kg
Grzanie bez atmosfery regulowanej
Gabaryty detali:
maksymalna długość 2.138 mm
maksymalna średnica O1.220 mm
maksymalny ciężar 2.000 kg

Nawęglanie gazowe
Gabaryty detali:
maksymalna długość 1.500 mm
maksymalna średnica O1.000 mm
maksymalny ciężar 2.000 kg
maksymalna grubość warstwy nawęglanej 3 mm

Azotowanie w zdysocjowanym amoniaku
Gabaryty detali:
maksymalna długość 1.500 mm
maksymalna średnica O1.000 mm
maksymalny ciężar 2.000 kg
grubość warstwy azotowanej 0,3 - 0,5 mm

Odpuszczanie
dane charakterystyczne jak przy hartowaniu

Wyżarzanie
Odprężające
Normalizujące
Zupełne
Procesy wyżarzania mogą być realizowane dla danych charakterystycznych jak przy hartowaniu. Ponadto istnieje możliwość realizacji wyżarzania odlewów, elementów i konstrukcji spawanych w piecu komorowym o wymiarach:
szerokość 1.500 mm
wysokość 900 mm
długość 2.500 mm
maksymalny ciężar 3.000 kg

Pasywowanie w parze wodnej
Gabaryty detali:
maksymalna długość 500 mm
maksymalna średnica 300 mm
maksymalny ciężar 200 kg

Hartowanie indukcyjne
Hartowanie prądami wysokiej częstotliwości
głębokość warstwy hartowanej 1-1,5 mm
maksymalny ciężar detalu 20.000 kg
Hartowanie prądami średniej częstotliwości
głębokość warstwy hartowanej 2-5 mm
maksymalny ciężar detalu 20.000 kg

Koła zębate
metoda ząb po zębie:
moduł 4-30
maksymalna średnica koła O4.900 mm
Koła zębate o module m < = 4 oraz rolki i koła biegowe:
średnica zewnętrzna do O360 mm
średnica wewnętrzna do O100 mm

Wałki
maksymalna średnica O360 mm
maksymalna długość przejścia wzbudnika 3.100 mm
maksymalna długość mocowania wałka 3.500 mm

Elementy płaskie
maksymalna szerokość wzbudnika 220 mm
maksymalna długość przejścia wzbudnika 3.100 mm

TECHNOLOGIE SPAWALNICZE

Stosowane technologie spawalnicze w wykonawstwie maszyn i urządzeń

Cięcie termiczne
cięcie acetylenowo-tlenowe detali:
półautomatyczne
automatyczne (za pomocą wypalarki sterowanej numerycznie)
maksymalna szerokość cięcia 2.600 mm
maksymalna długość cięcia 10.400 mm
maksymalna grubość cięcia 300 mm
cięcie plazmowe stali stopowych i metali nieżelaznych
maksymalna szerokość cięcia 2.600 mm
maksymalna długość cięcia 10.400 mm
maksymalna grubość cięcia 70 mm

Spawanie
Spawanie ręczne elektrodami otulonymi
Spawanie półautomatyczne w osłonie gazów ochronnych
metoda MAG, metoda MIG, metoda TIG
Technologie spawalnicze obejmują szeroki zakres gatunków stali i metali nieżelaznych.
Spawanie gazowe

Komora śrutownicza
Maksymalne gabaryty detalu dł.8.000 X szer.4.000 X wys.3.300 mm
Maksymalny ciężar detalu 50.000 kg