Contact

ZAMET BUDOWA MASZYN S.A.
83 Zagórska Str.
42-680 Tarnowskie Góry

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000289560
UE-VAT PL6452146461
BDO 000019248
Kapitał zakładowy 7 100 000,00 PLN w całości opłacony

Central:
t: +48 32 39 28 500

Board secretariat:
t: +48 32 284 13 70
+48 32 3928 501
e-mail: zbm.zarzad@zamet.com.pl

Commercial Department:
t: +48 32 /39 28 545
e-mail: zbm.marketing@zamet.com.pl

Design office:
t: +48 32 39 18 540
e-mail: projekt@zamet.com.pl

Material procurement:
t: +48 32 39 28 572

Service:
t: + 48 607 101 011

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 83, REGON: 273892780, NIP: 6452146461, KRS: 0000289560.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji.
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Press ENTER to enable or ESC to exit