Jak aplikować?

Prześlij swoje CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.” na adres:

praca@zamet.com.pl
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem : (32) 39-28-552

Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie?
Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów. W ZAMET Budowa Maszyn S.A. często pojawiają
się nowe możliwości zatrudnienia.

 

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAMET Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska 83, REGON: 273892780, NIP: 6452146461, KRS: 0000289560.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: iodo@zamet.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iodo@zamet.com.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść