Przebieg procesu rekrutacji

Etap 1
Analiza CV/kwestionariusza osobowego
Każde CV które otrzymujemy jest analizowane przez rekrutera pod kątem zgodności z opisem stanowiska na które poszukujemy pracownika.

Etap 2
Wywiad telefoniczny
Następnie rekruter kontaktuje się z wybranymi kandydatami telefonicznie, aby przedstawić bliżej naszą firmę i stanowisko na które rekrutujemy. W trakcie wywiadu rozmawiamy o wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu kandydata. Pytamy również o oczekiwaniach kandydata.

Etap 3
Spotkanie z bezpośrednim przełożonym
Ten etap daje kandydatowi możliwość bezpośredniego poznania przyszłego przełożonego, zobaczenia miejsca pracy oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Etap 4
Przedstawienie oferty pracy
W ciągu 14 dni od ostatniego spotkania przedstawiamy wynik rekrutacji i składamy ofertę zatrudnienia.

Etap 5
Proces adaptacji zawodowej
Jeszcze przed rozpoczęciem pracy przygotowujemy dla każdego pracownika harmonogram szkolenia wstępnego i ustalamy mentora, który wspiera nowego pracownika w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez pierwsze 3 miesiące pracy.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść