Polityka Systemu Zarządzania i aktualne Certyfikaty

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Założeniem Polityki Zamet Budowa Maszyn S.A. jest satysfakcja, a także zadowolenie klientów oraz innych zainteresowanych stron przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jednocześnie mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne oraz działając zgodnie z przepisami prawa.

Chcąc spełnić powyższe założenia postawiliśmy sobie następujące cele:

 • produkcja niezawodnych maszyn i urządzeń przemysłowych oraz specjalistycznych konstrukcji, bezpiecznych w użytkowaniu jak również neutralnych dla środowiska, spełniających potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów,
 • dostosowywanie naszych produktów do potrzeb i standardów rozwijającego się rynku,
 • umocnienie pozycji Spółki i pozyskanie nowych rynków,
 • rozszerzenie asortymentu własnych produktów,
 • uzyskanie satysfakcjonujących wyników ekonomiczno–finansowych.

Przyjęte cele realizujemy poprzez:

 • Zrozumienie i spełnianie potrzeb i wymagań oraz oczekiwań klientów przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy, a także dbając o środowisko naturalne,
 • Wdrożenie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 oraz ISO 45001:2018, w celu poprawy efektów,
 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
 • Działania zmierzające do poprawy komunikacji wewnętrznej,
 • Współpraca z dostawcami gwarantującymi spełnianie naszych wymagań jakościowych,
 • Zapewnienie opieki nad wyrobami również w okresie pogwarancyjnym,
 • Stałe podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników,
 • Modernizację i rozwój istniejącej infrastruktury,
 • Znajomość oraz rozumienie Polityki i systemu zarządzania przez pracowników biorących udział w procesie produkcji,
 • Ustanawianie celów dotyczących jakości, zarządzania środowiskowego
  i bezpieczeństwa pracy oraz systematyczny przegląd ich realizacji,
 • Ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • Angażowanie pracowników w działania polepszające jakość, bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o środowisko naturalne,
 • Eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym,
 • Zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli,
 • Przestrzeganie wymagań przepisów prawnych, norm, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Zarząd Spółki zapewnia zasoby i środki na realizację niniejszej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz deklaruje, że jej postanowienia zostały ustalone w konsultacji z przedstawicielami pracowników. Ponadto jest ona zakomunikowana i znana wszystkim pracownikom Spółki oraz dostępna dla zainteresowanych stron.

**********************

Liczne certyfikaty oraz wdrożone systemy zarządzania jakością, podkreślają nasz profesjonalizm oraz dbałość o jakość produktów, usług i ochrony środowiska.

W trosce o dobro klienta, lepsze spełnianie jego potrzeb i oczekiwań, a także mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne i ciągłą poprawę warunków BHP, stosujemy Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami norm:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Stosujemy nowoczesne technologie spawalnicze. Posiadamy następujące międzynarodowe dopuszczenia:

SLV-Duisburg,
TÜV–Rheinland,
American Bureau of Shipping,
EN 1090-2


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść