Polityka Systemu Zarządzania i aktualne Certyfikaty

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zamet Budowa Maszyn S.A. w trosce o dobro klienta, lepsze spełnianie jego potrzeb i oczekiwań oraz mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne i ciągłą poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożył Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 i ISO 45001:2018. W systemie zastosowano podejście procesowe oraz oparte na ryzyku.

Tą drogą dążymy do zdobycia i utrzymania opinii wiarygodnego partnera, a także osiągnięcie znaczącej i trwałej pozycji w przemyśle budowy maszyn oraz uzyskania satysfakcjonujących wyników ekonomiczno-finansowych, prowadzimy naszą działalność w warunkach spełniających wymagania przepisów prawnych, w tym dotyczących oddziaływania na środowisko, a także norm oraz zasad BHP.

Przyjętą Politykę systemu zarządzania kierownictwo Spółki realizuje poprzez:

  • Poznawanie i spełnianie potrzeb naszych klientów,
  • Znajomość oraz rozumienie Polityki i systemu zarządzania przez pracowników biorących udział w procesie produkcji,
  • Ustanawianie celów dotyczących jakości, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy oraz systematyczny przegląd ich realizacji,
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz angażowanie ich do działań na rzecz jakości i bezpieczeństwa pracy,
  • Stałe doskonalenie poziomu techniki i technologii, działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • Stosowanie do produkcji materiałów i półfabrykatów od dostawców gwarantujących spełnianie naszych wymagań jakościowych
  • Zapewnienie opieki nad wyrobami również w okresie pogwarancyjnym,
  • Skuteczne eliminowanie zagrożeń i ograniczenia ryzyk w celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym przez podejmowanie działań profilaktycznych i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przestrzeganie wymagań przepisów prawnych, norm oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska mających zastosowanie w działalności naszej Spółki,
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania w celu poprawy efektów.

Zarząd Zamet Budowa Maszyn S.A. zapewnia zasoby i środki na realizację niniejszej Polityki Zarządzania oraz deklaruje, iż jej postanowienia zostały ustalone w konsultacji z przedstawicielami pracowników i są zakomunikowane wszystkim pracującym w Spółce.

Tarnowskie Góry 30.07.2020

Liczne certyfikaty oraz wdrożone systemy zarządzania jakością, podkreślają nasz profesjonalizm oraz dbałość o jakość produktów, usług i ochrony środowiska.

W trosce o dobro klienta, lepsze spełnianie jego potrzeb i oczekiwań, a także mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne i ciągłą poprawę warunków BHP, stosujemy Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami norm:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N 18001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Stosujemy nowoczesne technologie spawalnicze. Posiadamy następujące międzynarodowe dopuszczenia:

SLV-Duisburg,
TÜV–Rheinland,
American Bureau of Shipping,
EN 1090-2


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść