Ogólne warunki zakupu materiałów

Warunki zakupu materiałów

Dział Zakupów i Zbytu ZAMET Budowa Maszyn S.A. realizując powierzone zadania zapewnia, że zakupione materiały mające istotny wpływ na procesy realizacji oraz jakość wyrobu finalnego, spełniają wszystkie wymagania Klienta. Zakupione materiały każdorazowo poddawane są kontroli jakościowej. Weryfikacja zgodności z ustalonymi wymogami jest przeprowadzana według procedur zapisanych w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość przeprowadzenia badań weryfikujących w certyfikowanych laboratoriach.

Zobacz więcej

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść