Zarząd

Robert Rulkiewicz

Prezes Zarządu ZAMET Budowa Maszyn S.A.

Pan Robert Rulkiewicz posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynierii Mechanicznej. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami w branży przemysłowej, w tym także jako współwłaściciel.
W latach 2014 – 2017 Pan Robert Rulkiewicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu Ponar Solution. Od 2018 roku związany jest z Grupą TDJ.
Pełnił funkcje Prezesa Zarządu w MOSTOSTAL CHOJNICE (2018 – 2020), a także w FAMAK S.A. (2020 – 2022). W obu spółkach znacząco wpłynął na działalność operacyjną oraz poprawę wyników finansowych.

Pan Robert wnosząc swoje doświadczenie i potencjał w wartość dodaną wspomnianych spółek, niewątpliwie będzie dużym wzmocnieniem zespołu ZAMET Budowa Maszyn S.A.

Paweł Mędrzycki

Wiceprezes Zarządu ZAMET Budowa Maszyn S.A.

Pan Paweł Mędrzycki posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest również absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Bankowość.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy sektora bankowego z podmiotami korporacyjnymi, zdobyte podczas długoletniej kariery w PKO Banku Polskim, gdzie również zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Paweł Mędrzycki jest Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w zarządach spółek zależnych tj. Zamet Industry, Mostostal Chojnice oraz Zamet Budowa Maszyn.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść