Maszyny dla przemysłu

Prasy do cięcia grubych blach

W asortymencie ZAMET Budowa Maszyn S.A. znajdują się prasy do gięcia i formowania grubych blach stalowych na określony kształt.

Rama nośna prasy jest wykonana jako konstrukcja spawana z blach o podwyższonej wytrzymałości. Jest napędzana czterema cylindrami hydraulicznymi i przemieszcza się w stosunku do stołu dolnego prasy. Prędkość tłoczenia oraz siła prasy są w sposób ciągły kontrolowane i płynnie regulowane.

Gniazda matrycowe zabudowane w stole górnym i dolnym prasy są w sposób automatyczny przemieszczane i pozycjonowane. Ważnym aspektem jest, że sterowanie umożliwia synchroniczne jak i indywidualne przemieszczanie gniazd matrycowych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przesuw gniazd matrycowych realizowany jest za pomocą napędów elektrycznych z układami kontrolno-pomiarowymi.

Prasa wyposażona jest także w zespół czterech rolek podnoszonych hydraulicznie, w celu umożliwienia przemieszczania tłoczonych wyrobów (blach). Manipulatory usytuowane po obu stronach prasy, umożliwiają załadunek i przemieszczanie elementu tłoczonego w trakcie jego kształtowania. Co ważne, wszystkie ruchy manipulatora realizowane są na drodze hydraulicznej.

Zobacz nasze przykładowe realizacje.

 

Walcarki i linie walcownicze

ZAMET Budowa Maszyn S.A. specjalizuje się w produkcji oraz modernizacji kompletnych linii walcowniczych do walcowania różnych kształtowników m.in. prętów, profili typu V, szyn, ceowników, kątowników, teowników, dwuteowników itp. Walcowany materiał przemieszcza się przez układ wyprofilowanych kształtowo walców, uzyskując ostateczną żądaną geometrię.

Paczkarki złomu

Jednym z urządzeń oferowanych przez ZAMET Budowa Maszyn SA. są paczkarki do złomu, które przeznaczone są do prasowania złomu lekkiego w paczki ułatwiające transport i załadunek złomu przeznaczonego do przetopu w piecach hutniczych.

Paczkarki są prasami hydraulicznymi o trójstopniowym systemie prasowania, wyposażonymi w okno wyrzutowe. Co istotne, paczkarki zdolne są do paczkowania blach stalowych, złomu mosiężnego, miedzianego i aluminiowego, występującego np. w operacjach wykrawania oraz na złomowiskach i w recyklingu. Godnym uwagi jest fakt, że nasze paczkarki przystosowane są do pracy w przestrzeniach otwartych lub w budynkach, mogą być zasilane wsadem za pomocą chwytaków lub mogą być zintegrowane w liniach produkcyjnych wraz z urządzeniami podającymi wsad i odprowadzającymi produkt.

Wygarniacze kołowe

Wygarniacze kołowe przeznaczone są do rozładunku materiałów sypkich z zasobnika wywrotnicy na przenośniki taśmowe.

 

Ładowarko zwałowarki

ZAMET Budowa Maszyn SA zajmuje się projektowaniem i produkcją zwałowarek i ładowarko-zwałowarek, które przeznaczone są do wyładunku materiałów sypkich z przenośnika taśmowego na zwał, jak również w przypadku ładowarko-zwałowarek, załadunku materiałów sypkich ze zwału na przenośnik taśmowy.

 


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść