Prasy hydrauliczne

ZAMET Budowa Maszyn S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji pras hydraulicznych pionowych kuziennych oraz pras hydraulicznych poziomych do wyciskania profili.

Prasy hydrauliczne pionowe kuzienne

są podstawowym urządzeniem całej linii do kucia swobodnego wlewków. Produkujemy prasy kuzienne zarówno dwu jak i czterokolumnowe z napędem górnym („push down”), jak i napędem dolnym („pull down”). Prasy hydrauliczne mogą być wyposażone we wszelkie dodatkowe urządzenia wspomagające proces pracy jak: stół obrotowy, kowadło obrotowe, przejezdny wóz obrotowy, magazyn kowadeł, manipulatory kuzienne. W celu optymalizacji procesu kucia wszystkie urządzenia są zintegrowane ze sobą i zautomatyzowane.

 

Prasy hydrauliczne poziome

są stosowane do wyciskania prętów, rur, kształtowników i profili ze stopów aluminium i miedzi. Kształt wymaganego produktu otrzymywany jest poprzez przeciśnięcie materiału wlewka przez otwór kształtujący matrycy. Prasy hydrauliczne poziome umożliwiają produkcję asortymentu metodą współbieżną, jak i przeciwbieżną z możliwością pracy z przetłoczką zespoloną lub obiegową. Prasy hydrauliczne poziome są wyposażone w takie dodatkowe urządzenia jak: nagrzewnice indukcyjne wlewków, urządzenia podające wlewek w oś prasy do tulei recypienta, urządzenia oddzielającego wyrób i resztkę wlewka od narzędzi. Ponadto prasy hydrauliczne mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia i mechanizmy zgodnie z oczekiwaniami klienta.

 


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść